คุณสมัย สมสวย

คุณวันเพ็ญ ไชยกองชา

คุณพรรตรี ศรีหาตา เป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็นปากแหว่งเพดานโหว่และกำลังจะเป็นคุณย่าที่มีหลานเป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้บอกถึงเทคนิคการดูแลลูกชายที่เป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ จนประสบความสำเร็จทั้งการเรียน หน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัว เนื่องจากบุตรชายคนแรกของคุณพรรตรีเป็นหลานคนแรก ตอนที่กำลังตั้งครรภ์ ทุกคนจะแย่งกันดูแล แต่เมื่อคลอดแล้วพบว่าเป็นปากแหว่ง เพดานโหว่จึงไม่มีใครอยากดูแลช่วย คุณพรรตรีจึงมีเทคนิคในการดูแลลูกที่เป็นปากแหว่ง เพดานโหว่คือ 1. ต้องเลี้ยงลูกด้วยความรักโดยรักเค้าโดยไม่มีเงื่อนไข อย่ามีข้อรังเกียจใดๆ เพราะไม่มีใครรักลูกเราเท่ากับเรา 2. เลี้ยงอย่างยอมรับความเป็นจริง ขณะนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร อย่าทิ้งลูกเพราะอายที่มีลูกเป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ และเลี้ยงให้เค้ายอมรับความจริงด้วย เลี้ยงเค้าให้เหมือนคนปกติธรรมดา อย่าตั้งความหวังกับเด็กมากเกินไป 3. เลี้ยงอย่าง เอา-ใจ-ใส่ คือ เอาใจของเราไปใส่ในการดูแลลูก เอาใจใส่แล้วต้องให้กำลังใจ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเค้ามีน้องที่ปกติ อย่าเปรียบเทียบและอย่าเห่อลูกคนที่ปกติมากเกินไปจนเค้ารู้สึกมีปมด้อย ให้ความสำคัญในบทบาทของเค้า ส่งเสริมให้เค้ามีบทบาทเป็นพี่ที่ต้องดูแลน้อง การวางแผนการดูแลลูกที่เป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ ขอให้พ่อแม่ทุกคนมีกำลังใจ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายอย่าโทษกัน ให้คิดถึงคนที่ไม่มีลูก ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายและขอให้ขอบคุณสวรรค์ที่ประทานลูกให้เรา คุณพรรตรีได้ให้กำลังใจกับครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่เพื่อให้ครอบครัวได้เตรียมใจและมีการวางแผนชีวิต : ด้านการเลี้ยงดู มีภาพของลูกคุณพรรตรีในด้านการเรียน หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัวและ ภาพความสำเร็จในชีวิต : ด้านการดูแลรักษาลูกที่เป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ ซึ่งปัจจุบันในภาคอีสานมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้การรักษาเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพฯ

คุณศรีสมัย มารดาน้องบาส บอกถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำน้องบาสมารับการรักษา รู้สึกลำบากในการเดินทางเพราะต้องตื่นแต่เช้า เนื่องจากมีรถเข้า-ออกจากหมู่บ้านคันเดียว ถึงแม้ไม่ต้องเดินทางไกลแต่ไม่มีรถ ต้องเหมารถไป-กลับบ้านประมาณ 150-180 บาท/ครั้ง และแผนการรักษา แพทย์จะนัดบ่อย ทำให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงต้องการให้มีมูลนิธิ หรือองค์กรช่วยเหลือและสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับติดตามการรักษาจะช่วยให้มีขวัญและกำลังใจมากขึ้น

คุณสมัย สมสวย นายกชมรมผู้ปกครองเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ บอกถึงแนวคิดการสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยให้สมาชิกที่เคยเข้ารับการอบรมการดูแลเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำครอบครัวที่อยู่ในชุมชนของตนเองที่มีลูกเป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ และเชิญชวนครอบครัวให้มาร่วมกิจกรรมของชมรม เพื่อขยายเครือข่ายสู่ชุมชน

มารดา ด.ช.เอเชีย บอกถึงความรู้สึกที่ได้เข้ารับการรักษากับทีมสห สาขาวิชาชีพ ครั้งแรกที่เห็นหน้าลูกเป็นปากแหว่ง เพเดานโหว่ รู้สึกตกใจและเสียใจ เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีโรคนี้ด้วย แต่เมื่อได้เข้ารับการรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพ รู้สึกดีใจและประทับใจ ที่ช่วยปลอบใจ ให้กำลังใจ มีการสอนการให้นมลูก และมีทีมงานให้คำแนะนำการดูแลเด็กที่เป็นปากแหว่ง เพดานโหว่ เมื่อมาใช้บริการก็ได้รับการต้อนรับที่ดี มีการโทรศัพท์ติดตามอาการ การดูแลที่บ้าน คุณวันเพ็ญมีความคิดเห็นว่าโครงการตะวันฉายเป็นโครงการที่ดีและอยากให้มีโครงการตะวันฉายไปตลอดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่มีลูกเป็นปากแหว่ง เพดานโหว่