รายการย้อนหลัง 1

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ครั้งที่6

รายละเอียด :

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2018-08-07

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ครั้งที่6

รายละเอียด :

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2018-08-07

ภาพบรรยากาศ บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

รายละเอียด :ภาพบรรยากาศ บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2017-10-09

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕ ”

รายละเอียด :กำหนดการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๕ ” ดำเนินงานโดย มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า โดยรับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00-16.00 น. ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2017-03-28

พิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด :พิธีเปิดป้ายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์ตะวันฉาย อาคารคลินิกทันตกรรม 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ **************************************************************** 13.00 -13.45 น. - มอบมาลัยกร โดยตัวแทนผู้ป่วย - พิธีเปิดป้ายศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉายฯ โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานที่ปรึกษามูลนิธิตะวันฉายฯ - กล่าวรายงานโดย - ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผอ.ศูนย์ตะวันฉาย - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวสนับสนุน - คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวสนับสนุน - ตัดริบบิ้น เปิดป้าย โดยดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี และผู้บริหาร - เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานศูนย์ความเป็นเลิศตะวันฉายฯ และลงนามในสมุดเยี่ยม 13.45-14.30 น. จัดกิจกรรม กลุ่มครอบครัวช่วยเหลือกัน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2017-02-02

วันตะวันฉายและวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉาย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน วันตะวันฉายและวันเด็กแห่งติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 "มองโอกาส วาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม มูลนิธิตะวันฉาย" ในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนสุมิตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2017-01-11

ตะวันฉายปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 3

รายละเอียด :กำหนดการ ตะวันฉายปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 3 “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4: Phase 2” เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-09-07

“การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4

รายละเอียด :โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4” วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-16.00 น. ณ สวนสัตว์ขอนแก่น (KhonkaenZoo) ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-07-11

รายละเอียด :คุณจเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย และคณะมอบเงินบริจาคให้กับผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่จำนวน 100 ทุนๆละ 4000บาท

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-03-21

Professor Dr. Ronald Zuker ศัลยแพทย์ตกแต่งจาก Sick Kids Hospital พร้อมทีมจากองค์กร Transforming Faces Worldwide ประเทศแคนาดา เข้า

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Ronald Zuker ศัลยแพทย์ตกแต่งจาก Sick Kids Hospital พร้อมทีมจากองค์กร Transforming Faces Worldwide ประเทศแคนาดา จำนวน 4 คนได้แก่ Mr. Abdon Aquillion (Program Director) Dr. Sandra Factlicht (Orthodontist) Ms. Courtney Mollenhauer (Communication staff) และ Ms. Gail Zuker (Occupational therapist) และทีมมูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือเชียงราย 2 คนได้แก่ นส. พนมวรรณ อยู่ดี (เลขาธิการ) และนส. ธัญญรัชต์ สัมพันธวงศ์ (ผู้อำนวยการโครงการ) เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือต่างๆในการทำงานร่วมกัน ทั้งด้านวิจัย ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ โปรแกรมการฝึกอบรม ฯลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ป่วยปากแห่งเพดานโหว่ฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป โดยในช่วงเช้า ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่นได้นำทีมเข้าพบปะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.ทพญ. วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.ดร. ทัศนีย์ วังศรีมงคล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน และอ.ทพญ. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ จากนั้นในช่วงบ่ายได้เข้าพบปะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ จากนั้นทีมองค์กร Transforming Faces Worldwide และทีมมูลนิธิสตรีภาคเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ นำโดย รศ.นิรมล พัจนสุนทร (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) และทีมพยาบาลจากคลินิกกระตุ้นพัฒนาการจำนวน 3 คนได้แก่ นางสมจิตร์ หร่องบุตรศรี นางดวงแก้ว รอดอ่อง นางสมจิต มณีกานนท์ และนางสุธีรา ประดับวงษ์ (พยาบาลผู้ประสานงานการดูแลผู้ป่วย) ร่วมให้การต้อนรับ ต่อด้วยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา นำโดย ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ หัวหน้าภาควิชา รศ.ดร. เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูดและหัวหน้าคลินิกฝึกพูดร่วมให้การต้อนรับ เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-03-10

รายละเอียด :คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย และคณะ บริจาคเงินให้ผู้ป่วยและครอบครัว ณ มูลนิธิตะวันฉายฯ วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-11.30 ผู้สนใจบริจาคทุนฯละ 3000 บาท ได้ที่ คุณเจริญ ลาภล้นเหลือหลาย ธ.กสิกรไทย สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 0782497030

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-03-02

มูลนิธิตะวันฉายฯ รับมอบเงินจำนวน 81,620 บาท จากคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผจก โรงแรมเซนทารา

รายละเอียด :15 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิตะวันฉายฯ รับมอบเงินจำนวน 81,620 บาท จากคุณวุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผจก โรงแรมเซนทารา ที่ได้จากการจัดงานออสเตรียน ไวน์เทสติ้ง การกุศลเพื่อสมทบทุนรายได้แก่ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ มูลนิธิตะวันฉายฯ เมื่อคืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิขอขอบพระคุณ ฯพณฯ มร. เอนโน โดรฟีนิก เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐออสเตรียนประจำประเทศไทย และมาดาม เซกิกูชิ โดรเฟนิก ภริยาท่านทูตออสเตรีย, คุณวารินทร์ สัจเดว ผู้บริหาร THE NOMAD, สายการบิน Thai Smile, โรงแรม Centara Grand ขอนแก่น, ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมงาน และผู้สนับสนุนการจัดงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-02-16

มูลนิธิตะวันฉายฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

รายละเอียด :Tawanchai Foundation welcome His Excellency Mr. Enno Drofenik, Ambassador of Austria to the Kingdom of Thailand.... มูลนิธิตะวันฉายฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ฯพณฯ เอนโน โดรฟีนิก (Mr. Enno Drofenik) และ นางจูริ เซกิกูชิ-โดรฟีนิก (Mrs.Juri Sekiguchi-Drofenik) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ และทีมงาน ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมศูนย์ตะวันฉาย ขอขอบคุณผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และทีมงานทุกท่านที่ร่วมให้การต้อนรับ

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2016-02-15

สรุปผลการดำเนินงานประชุม THAICleft 2015

รายละเอียด :ตามที่ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การดูแลและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในระดับนานาชาติ เรื่อง“การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่อย่างครอบคลุมในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า (The 8th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate Craniofacial Association & International Congress on Comprehensive Cleft Care in Greater Mekong Subregion for Better Quality of Life) หรือ THAICleft2015”...

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2015-12-22

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด :การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น : ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สว. 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ มูลนิธิตะวันฉายฯ

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2015-07-21

ตัวแทนของบริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้มาร่วมบริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ในโครงการ "ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น"

รายละเอียด :ในนามของรองประธานมูลนิธิตะวันฉายฯ ผศ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล และคณะ ขอขอบคุณ คุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล และคณะ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้มาร่วมบริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท ในโครงการ "ยิ้มสดใส จากใจคอมเซเว่น" ให้กับมูลนิธิในการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ให้ได้รับการดูแล รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2015-06-26

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

รายละเอียด :การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 60 พรรษา เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิธีลงนามความร่วมมือ: ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ระหว่าง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ ศูนย์ตะวันฉาย ร่วมเป็นพยานโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสว.2 ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2015-03-27

โครงการพาน้องๆ ไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ดรีมเวิลด์

รายละเอียด :วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิตะวันฉายฯ ได้พาน้องๆ กลุ่มพิการทางใบหน้าและศีรษะจำนวน 16 ครอบครัว ไปขอบคุณ คุณสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ ประธานกรรมการผู้จัดการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของสวนสนุกดรีมเวิลด์ ที่ได้บริจาคเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้นอกจากจะให้น้องๆ และครอบครัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เล่นเครื่องเล่นทุกชนิดฟรีแล้ว ยังได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเป็นจำนวน 2 แสนบาทด้วย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2015-01-26

พิธีปิดโครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าฯ

รายละเอียด :พิธีปิดโครงการ84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อ เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคงเฉลิมพระชนพรรษา ๘๔ พรรษา และพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ และศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย)

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-12-25

ความร่วมมือในการดูแลและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รายละเอียด : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือในการดูแลและผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่แบบสหวิทยาการ ณ โรงพยาบาลจำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2557 คณะวิทยากร ทีมสหวิทยาการ และคณะนักวิจัย ศูนย์วิจัย/ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาและการผ่าตัดที่สปป. ลาวอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปี ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กร The Smile Train มูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษาผ่าตัด พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแล เทคนิคการผ่าตัด การนำสลบ การฝึกพูด และการพยาบาล รวมทั้งการวิจัยปัญหาต่างๆ ทั้งกับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย/ครอบครัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดูแลรักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-11-21

เจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและครอบครัว ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด :เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิตะวันฉาย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย...ประธานมูลนิธิตะวันฉาย ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พยาบาลประสานงาน นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ตะวันฉาย ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและครอบครัว นายนราวุฒิ เกิดมงคล บ้านหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผู้ป่วยที่มีภาวะความพิการทางศีรษะและใบหน้า มาแต่กำเนิด โดยมีคณะเจ้าหน้าที่พยาบาล อสม. จาก รพสต.หนองฉิม รองนายก อบต. กำนัน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และร่วมกันวางแผนรักษาต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-10-15

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

รายละเอียด :พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม(ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน) และการลงนามบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการ (MOU)

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด :วันที่ 26 กรกฏาคม 2557 ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด :ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ห้องประชุม สว. 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ มูลนิธิตะวันฉายฯ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ตะวันฉายและทีมสหวิทยาการ ได้จัดมีการดำเนินงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการที่สมบูรณ์แบบเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ แบบองค์รวม ที่สมบูรณ์แบบ และมุ่งเน้นผลสำเร็จสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ที่ครอบคลุมทั้งในด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพความเป็นอยู่ ด้านสังคม และด้านการสร้างพลังอำนาจ โดยมีเป้าหมายสำคัญนำไปสู่การดูแลรักษาที่สมบูรณ์แบบของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกราย รวมทั้งครอบครัวได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทีมสุขภาพในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับศูนย์การดูแล และระบบการบริหารสาธารณสุขที่เป็นระบบและมีประสิทธิผล ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสุขภาพระดับชุมชน ทุกภาคส่วน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-07-28

มูลนิธิตะวันฉายออกเยี่ยมผู้ป่วย ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด :วันที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์ อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ (สธน.) มูลนิธิตะวันฉาย นำโดย ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คุณสมเกียรติ ชูศรีทอง (สสจ.ขก) นายแพทย์ประยูร โกวิทย์ (ผอ.รพ.บ้านไผ่) และคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในระดับปฐมภูมิ เพื่อติดตามการรักษา ให้คำแนะนำในการดุแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น เข้าเยี่ยมศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านไผ่ หลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวที่ สสอ.บ้านไผ่ เนื่องในวันสงกรานต์ และเข้าเยี่ยมศูนย์มีชัย

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-04-21

ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับทีม Mr. Esteban Lasso, Executive Director จากองค์การ Transforming Faces WorldWide (TFW) และ ทีม Northern Women’s Development Foundation (NWDF)

รายละเอียด :ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า พร้อมด้วย รศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี นักแก้ไขการพูด มูลนิธิตะวันฉายฯ นางสุธีรา ประดับวงศ์ พยาบาลประสานงานฯ และทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Esteban Lasso, Toronto, Canada, Executive Director จากองค์กร Transforming Faces Worldwide (TFW) และ คุณพนมวรรณ อยู่ดี, Project Head/ Secretary-General จากองค์กร Northern Women’s Development Foundation (NWDF) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ที่สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Cleft Care) ในประเทศไทยและเขตลุ่มแม่น้ำโขงให้มีความยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-26

Com7 International มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

รายละเอียด :ผศ.นพ.วินัย ตันติยาสวัสดิกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า และทีมงาน ขอขอบพระคุณ บริษัท Com7 International นำโดย คุณกฤชวัฒน์ วรวานิช รองประธานบริหาร คุณอารีย์ ปรีชานุกูล คุณธัญญรักษณ์ ธีรกนกวิไลย พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ แก่มูลนิธิตะวันฉายฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของ มูลนิธิตะวันฉายฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัวตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-02-03

มูลนิธิตะวันฉายจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2557

รายละเอียด :วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2557 ขอเชิญร่วมงานวันตะวันฉายและวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ในชื่อ รักชาติ รักถิ่นกำเนิด รักเด็ก รักมูลนิธิตะวันฉายฯ ณ ลานสนามเด็กเล่นสวนสุมิตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-01-08

สวัสดีปีใหม่ 2557

รายละเอียด :

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2014-01-06

มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ดำเนินงานโดยศูนย์ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนปีงบประมาณ 2556

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ดำเนินงานโดยศูนย์ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแบบองค์รวมและยั่งยืนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งในปีงบประมาณ 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยังได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในปีงบประมาณนี้อีกด้วย ในนามของ มูลนิธิตะวันฉายฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัวตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-11-28

มูลนิธิตะวันฉาย มข. ต่อยอดความดี 50 ปีแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉาย อีกหนึ่งหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งใจผลักดันเพื่อดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ป่วยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ http://goo.gl/xpGJp8 ขอบคุณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-11-14

ให้รอยยิ้มแก่เด็กน้อยผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่

รายละเอียด : มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมพิธีรับมอบเงินบริจาคในกิจกรรมการกุศล “ให้รอยยิ้มแก่เด็กน้อยผู้พิการปากแหว่งเพดานโหว่” นำโดยนายอรรถฐภณต์ ส่งพิริยะกิจ ประธานชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ 53 พร้อมทั้งคณะกรรมการจัดงาน นำเงินจากการจัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดรักษา ปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อบริจาคแก่มูลนิธิตะวันฉายฯ ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-18.00 ณ สำนักงานมูลนิธิตะวันฉายฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-07-24

ต้อนรับทีมพยาบาลและเภสัชกรจาก Georgia Southern University, สหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ตะวันฉาย

รายละเอียด :ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์ตะวันฉาย และนางสุธีรา ประดับวงษ์ พยาบาลประสานงานฯ ได้ให้การต้อนรับทีมพยาบาลและเภสัชกรจาก Georgia Southern University, สหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ตะวันฉาย ในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-06-25

โครงการพัฒนารูปแบบบริการที่สมบูรณ์แบบ

รายละเอียด :เพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-06-10

รวมพลแฟนคลับระดมทุนช่วยเหลือด้านการผ่าตัดให้กับมูลนิธิตะวันฉายฯ

รายละเอียด :ศูนย์การดูแล/วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ร่วมกับนิตยสารสุดสัปดาห์ จะจัดกิจกรรมพิเศษ “รวมพลแฟนคลับระดมทุนช่วยเหลือด้านการผ่าตัดให้กับมูลนิธิตะวันฉายฯ” ในโครงการ “คนหล่อขอทำดีปี 6 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.00 น. โดย นายธนทัต ชัยอรรถ (แกงส้ม The Star) และนายอิสสริยะ ภัทรมานพ (ฮั่น The Star) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปินทั้ง 2 ได้ที่มูลนิธิตะวันฉายฯ และศูนย์อาหารและบริการ (Complex)

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-04-01

มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าขอขอบพระคุณรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และ sewingmachineapparel.com

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าขอขอบพระคุณรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง และ sewingmachineapparel.com ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ 84 รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อและจัดจำหน่ายเสื้อยืดโดยนำรายส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้พิการทางศีรษะแลใบหน้า

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-01-31

ครอบครัวตะวันฉาย รุ่นที่ 1 สวัสดีปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ

รายละเอียด :วันที่ 11 มกราคม 2556 ศูนย์ตะวันฉาย และ มูลนิธิตะวันฉาย ร่วมกับคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานครอบครัวตะวันฉาย รุ่นที่1 สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองครอบครัวตะวันฉายเพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นถ่ายทอดความรู้ แนะนำการเข้าถึงการรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบุตร/หลาน และการแก้ปัญหาการถูกรังเกียจ อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสร้างความรู้จักสนิทสนมระหว่างผู้ปกครองกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่ายครอบครัวช่วยค้นหาแนะนำผู้ที่ภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ให้เข้าถึงการดูแลรักษาและสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับหน่วยงานสนับสนุน ต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2013-01-14

โครงการค่ายจิตอาสา การสร้างเครือข่ายครอบครัวจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555 มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์ตะวันฉาย (ศูนย์การดูแล/วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการแต่ กำเนิดของศรีษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายจิตอาสา การสร้างเครือข่ายครอบครัวจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์: “รวมพลัง จิตอาสา ศูนย์ตะวันฉาย” โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ - เพื่อสร้างครอบครัว และเครือข่ายจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯของพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสิทธิ์ และมหาสารคาม - เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลเด็กที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ - เพื่อสร้างระบบเครือข่ายจิตอาสาในการดูแล ครอบครัวผู้ป่วย พยาบาลพี่เลี้ยง และจิตอาสาในการ เป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ในแต่ละพื้นที่

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-12-24

มประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลแบบบูรณาการในผู้ที่มีภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ เพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาที่ดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์”

รายละเอียด :เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลแบบบูรณาการในผู้ที่มีภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ เพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาที่ดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์” วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-19

ขอขอบพระคุณผู้บริจาค

รายละเอียด :วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายฯ ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อดำเนินโครงการ “การดูแลแบบบูรณาการในผู้ที่มีภาวะพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะเพื่อผลลัพธ์การผ่าตัดรักษาที่ดีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555 จำนวน 20,000 บาท

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

ขอขอบพระคุณผู้บริจาค

รายละเอียด :วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ ยุบลพันธุ์ ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาแบบสหสถาบันในการค้นหาอุบัติการณ์สาเหตุของภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ 4 จังหวัด

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

ขอขอบพระคุณผู้บริจาค

รายละเอียด :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณร้านพีซซี่ เสื้อผ้าเด็ก ผู้ใหญ่ โดยคุณชนันนา ทรัพย์สำรวยและครอบครัว ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 1,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าที่มีฐานะยากไร้มา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-11-13

มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้รับ "รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555" ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร

รายละเอียด :มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ได้รับ "รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำและโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555" ประเภทนิติบุคคลหรือองค์กร ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติและยกย่องนิติบุคคลหรือองค์กร ที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการพิจารณา 3 ด้าน คือ 1. ด้านการนำองค์กร (การนำองค์กรของกลุ่มผู้บริหารอย่างธรรมาภิบาล และมีนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี คำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน) 2. ด้านการบริหารจัดการ (มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นแบบอย่างให้แก่นิติบุคคล หรือองค์กรอื่นๆ และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 3. ด้านผลสัมฤทธิ์ (มีผลผลิตขององค์กรที่ไม่ทำงานสิ่งแวดล้อม มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-22

มูลนิธิตะวันฉายได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มข.

รายละเอียด :วันที่ 17 ตุลาคม 2555 มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศีรษะและใบหน้า โดยการแจกแผ่นพับ และคู่มือในการป้องกัน ดูแลรักษาแก่ชาวบ้านและผู้ป่วย ณ โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-18

ประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ครั้งที่2

รายละเอียด :วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ศูนย์ตะวันฉายได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ในร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์ แบบองค์รวมและยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ที่มีประสิทธิภาพ และติดตามการลงทะเบียนออนไลน์การดูแลรักษาแบบสหวิทยาการในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-10-05

บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) บริจาคเพื่อช่วยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

รายละเอียด :เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี และ รศ.นพ.สมภพ พระธานี ในนามตัวแทนของมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้รับมอบเงินบริจาคจากพนักงานบริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมี Mr.Andrew Mercadier Shepard เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 76,150 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ให้ได้รับการผ่าตัดจำนวน 5 ราย ในโอกาสนี้ มูลนิธิตะวันฉายฯ ขอขอบพระคุณพนักงานบริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นอย่างสูง ซึ่งทางมูลนิธิตะวันฉายฯ จะนำเงินบริจาคส่วนนี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ให้ได้รับการผ่าตัดตามเจตนารมย์ของผู้บริจาคต่อไป.

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-07-18

มูลนิธิตะวันฉายมอบเงินบริจาค 100,000 สมทบกองทุนวันศรีนครินทร์

รายละเอียด :0

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-07-03

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลตะโกทองฯ

รายละเอียด :0

อัลบั้มรูป :

อัปโหลด : 2012-06-27

.:คณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกข่าวรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมองเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า 06-03-2556
 
.:มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกข่าวรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมองเงินเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 21-02-2556
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 01-02-2556
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 31-01-2556
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 30-01-2556
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 29-01-2556
 
.:(รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง) ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า ออกอากาศวันที่ 28-01-2556
 
.:การดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า แบบสหวิทยาการ
 
.:Banana IT Online - ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น1
 
.:Banana IT Online - ยิ้มสดใสจากใจคอมเซเว่น2  
น้องปันปัน......ของขวัญล้ำค่าที่สวรรค์มอบให้